Poszanowanie wszystkich swoich pragnień

Paź - 29 2015 | By

Rozpoznawanie i poszanowanie wszystkich swoich pragnień jest warunkiem odnalezienia własnego, ja”. Choć podstawą suk­cesu osobistego są pragnienia duszy, trzeba szanować również wszystkie inne prawdziwe chęci. Mogą one być różnego rodzaj u: pragnienia duszy, pragnienia umysłu, pragnienia serca i pragnie­nia ciała. Gdy nie doświadczasz sukcesu wewnętrznego, tracisz łącz­ność z pragnieniami duszy. Gdy nie doświadczasz sukcesu zew­nętrznego, nie masz kontaktu z pragnieniami umysłu. Kiedy nie przyciągasz tego, czego potrzebujesz, nie zaspokajasz pragnień serca. Kiedy nie jesteś zdrowy lub sprawny fizycznie, nie zaspo­kajasz pragnień ciała. Pozostawanie w kontakcie ze wszystkimi pragnieniami i ich poszanowanie wyznacza właściwy kierunek życia i umożliwia osiągnięcie sukcesu osobistego. Poszanowanie nie oznacza, że trzeba ulegać wszystkim zachciankom. Wczuwając się we wszyst­kie dążenia i szanując je, sprawiamy jednak, że stają się one bardziej harmonijne. Jeśli pragnienie odczuwane na jednym po­ziomie pozostaje w zgodzie z innymi, to jest ono prawdziwe. Jeśli pragnienie odczuwane na jednym poziomie pozostaje w zgodzie z innymi poziomami, to jest ono prawdziwe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *