Prawdziwe pragnienie

Paź - 29 2015 | By

Współczesny człowiek ma większą zdol­ność abstrakcyjnego myślenia, dzięki czemu potrafi pojąć, że coś nie zawsze jest lepsze lub gorsze, kiedy jest inne. Podobnie, jeden rodzaj pragnienia nie jest lepszy od innego. Pragnienia duszy nie są lepsze od pragnień umysłu, serca lub ciała. Każdy rodzaj dążeń jest inny, ale wszystkie mogą współistnieć i współdziałać. Możemy wygrać walkę, szanując każdy z czterech poziomów pragnień: ciała, serca, umysłu i duszy. Kiedy mamy kontakt z nimi wszystkimi, mamy możliwość odczuwania prawdziwych dążeń. Można wyróżnić dwanaście przeszkód, które utrudniają nam wsłuchiwanie się we wszystkie pragnienia, aby odnaleźć to prawdziwe. Uświadamiając sobie ten stan rzeczy, możemy roz­poznać różnicę pomiędzy wiedzą, myśleniem a uczuciami, które wiążą się z tym, czego chcemy i czego chcemy naprawdę. Prawdziwe pragnienie jest zawsze zgodne z każdym z czterech poziomów: ciała, serca, umysłu i duszy. Ogólnie można wyróżnić dwanaście przyczyn utraty łącznoś­ci z prawdziwymi pragnieniami. Są to: chęć odwetu, przywiąza­nie, zwątpienie, racjonalizacja, opór, uległość, unikanie, uspra­wiedliwianie, odrzucanie, wycofanie, odreagowywanie i poświę­cenie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *